Kies je land en taal:

Afrika

 • Globaal
 • Angola
 • Botswana
 • DRC
 • Ghana
 • Kenia
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Zuid-Afrika
 • Tanzania
 • Oeganda

Americas

 • Verenigde Staten van Amerika
 • Argentinië
 • Brazilië

Azië en de Stille Oceaan

 • China
 • Indië
 • Japan
 • Zuid-Korea
 • Australië

Europa

 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Italië
 • Nederland
 • Verenigd Koningkrijk
Terug
Gauteng

You are only

moments

away

ZZuid-Afrika is een levendig en divers land met een unieke ziel, die is ontstaan uit een duister begin, maar de Zuid-Afrikanen tevens samenbrengt. Vanuit dit begin is via tegenspoed het huidige Zuid-Afrika tot stand gekomen en het heeft de wereld een les geleerd die nooit mag worden vergeten. Hoewel de geschiedenis nooit kan worden veranderd, kunnen we er altijd van leren en de mensheid kan inspiratie halen uit de verhalen.

Het Apartheid Museum ligt dicht bij de binnenstad van Johannesburg en is een museum ter nagedachtenis aan het beruchte systeem van rassendiscriminatie dat synoniem stond aan Zuid-Afrika vanaf 1948 (toen de blanke minderheidspartij Nationale Partij aan de macht kwam) tot 1994, toen de eerste volledig democratische verkiezingen in het land werden gehouden en er een nieuw Zuid-Afrika is ontstaan.

DDe invoering van het apartheidbeleid door de blanke minderheid en Zuid-Afrika's vreedzame overgang naar een niet-raciale, democratische samenleving zijn belangrijk voor deze unieke culturele bestemming.  Dit maakt het Apartheid Museum in Johannesburg een bezoek waard, niet alleen voor toeristen maar ook voor Zuid-Afrikanen zelf.

Did You Know?
IIn 1952 zijn Nelson Mandela en Oliver Tambo, twee trouwe aanhangers van het Afrikaans Nationaal Congres, het eerste zwarte advocatenkantoor in Zuid-Afrika begonnen, onder de naam Mandela en Tambo.

BBezoekers van het museum worden verwelkomd met een zeer reële afspiegeling van het leven in een samenleving met rassensegregatie. Het museum heeft twee ingangen: Blank en Niet-blank. Afhankelijk van welk kaartje je hebt gekregen, word je door een van de twee ingangen geleid.

The Apartheid Museum, Johannesburg

DDe wetten met betrekking tot welke ingangen mensen mochten gebruiken of welke bus ze konden nemen, werden beschouwd als 'kleine apartheid'. Maar dit systeem van rassenscheiding had ook veel ernstigere kenmerken. Onder het apartheidsregime verloren de meeste inwoners hun land, economische kansen en hun democratische recht om hun eigen leider te kiezen, allemaal door de rassenscheiding.

Toen de Nationale Partij aan de macht kwam in het land in 1948, begon de partij rassensegregatie te verankeren via het Zuid-Afrikaans Bureau voor Rassenaangelegenheden. Al snel werden er rassenwetten opgesteld, zoals de Wet op bevolkingsregistratie waarbij elke burger werd ingedeeld in een bepaalde rassencategorie, en de Groepsgebiedenwet waarbij aparte stedelijke gebieden werden voorgeschreven voor rassengroepen.

Andere onderdrukkingsmaatregelen waren het onwettig maken van staken en het beperken van de vrijheid van beweging voor niet-blanken met een avondklok en pasboeken. De apartheid bracht een toenemende weerstand teweeg onder de rechtelozen, wat weer heeft geleid tot meer strafmaatregelen van de staat en diverse noodtoestanden in de jaren '80.

 

TToen president F.W. de Klerk in februari 1990 het verbod op het Afrikaans Nationaal Congres heeft opgeheven en de leider Nelson Mandela heeft vrijgelaten, begon er een nieuw tijdperk voor het land en begonnen de onderhandelingen over een meer gelijke en democratische samenleving. Beiden mannen hebben een Nobelprijs voor de Vrede ontvangen voor hun rol in de vreedzame overgang van Zuid-Afrika.

Nelson Mandela bleek de man te zijn die het land uit de politieke wildernis kon leiden en alle bevolkingsgroepen kon verenigen. Het is dus ook niet verrassend dat de populairste van de meer dan 22 tentoonstellingen die van Mandela is. De tentoonstelling is een overzicht van het leven van Zuid-Afrika's meest vooraanstaande zoon en misschien wel 's werelds grootste humanitaire icoon.

Related articles

South Africans food markets- Jozi

South Africans food markets- Jozi

Yes you may be in South Africa for the wildlife, sun, sea or all of the above, but the country is gaining a delicious reputation for its food.

Zuid-Afrika op sociale media

Copyright © 2018 Zuid-Afrikaanse dienst voor toerisme
| Terms and conditions | Disclaimer | Privacy policy